سه شنبه، 27 اردیبهشت 1401
آیامیدانید که؟  شماره 23
print
برای مقابله با آلودگی هوا در طول روز آب فراوان میل کنید. استفاده از منابع ویتامین D  و مصرف شیر را در برنامه غذایی خود داشته باشید. 
تاریخ وقوع:دوشنبه، 20 بهمن 1399منبع خبر:درمانگاه فرهنگيان مركزي