چهارشنبه، 6 مهر 1401
ندول تیروئید
print
ندول تیروئید

 

ندول تیروئید از جمله بیماریهای نسبتاً شایع بوده که در صورت  تشخیص توسط پزشک ،  نیاز به نمونه برداری دارد. یکی از روش های  نمونه برداری تحت هدایت سونوگرافی  می باشد که امکان تشخیص محل دقیق ندول را مشخص می کند و کمترین میزان عارضه را به همراه خواهد داشت.

همچنین به اطلاع مراجعین محترم می رساند:

انجام نمونه برداری از تیروئید تحت هدایت سونوگرافی FNA) توسط متخصص در این مرکز انجام می پذیرد.


تاریخ وقوع:دوشنبه، 24 آبان 1400منبع خبر:درمانگاه فرهنگیان مرکزی