چهارشنبه، 6 مهر 1401
کاربرد غربالگری سرطان ها
print
کاربرد غربالگری سرطان ها


 ✅ غربالگری تنها در چند سرطان موجب کاهش مرگ و میر ناشی از سرطان میشه این موارد عبارتند از
 1⃣ کانسر سرویکس

 غربالگری سرطان سرویکس با پاپ اسمیر انجام میشه پاپ اسمیر از ۲۱ سالگی شروع میشود

 2⃣ کانسر کولون

 غربالگری سرطان #کولورکتال در جمعیت عمومی از ۵۰ سالگی شروع میشود و برای منظور می توان از سیگموئیدوسکوپی flexible یا کولونوسکوپی استفاده کرد

 3⃣ سرطان پستان

 در مورد سرطان پستان معمولا از ماموگرافی برای غربالگری استفاده میشه و معمولا ماموگرافی از #چهل سالگی شروع می شود

⚡ البته در مورد سرطان ریه در گروه‌های خاصی از افراد سیگاری نیز ممکن است که مفید باشد‌.

#زنان_زایمان  #گوارش
منبع خبر:درمانگاه فرهنگیان مرکزی