چهارشنبه، 6 مهر 1401
اطلاعیه 
print
اقای دکتر محمد کریم اسماعیلی متخصص چشم پزشکی 
اقای دکتر محمد کریم اسماعیلی متخصص چشم پزشکی از تاریخ  1401/02/14 به مدت یک ماه در درمانگاه حضور ندارند .