چهارشنبه، 6 مهر 1401
آیامیدانید که؟  شماره38
print

🌀آبله میمون از طریق هوا منتقل نمی‌شود/ انتقال از طریق تماس نزدیک با زخم

رییس مرکز تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی:

🔹براساس اعلام مرکز کنترل بیماری‌های آمریکا این نظر که ویروس آبله میمون از طریق هوا منتقل می‌شود خلاف واقع است.

🔹ویروس آبله میمون به طور معمول از طریق تماس نزدیک با زخم و یا لوازم آلوده به ترشحات آن منتقل می‌شود.

 

تعداد نفرات امتیاز دهنده 0 میانگین امتیازها 0