چهارشنبه، 6 مهر 1401
آیامیدانید که؟  شماره 39
print

🌀واکسیناسیون عمومی علیه آبله میمونی نیاز نیست

 سازمان جهانی بهداشت:

🔹در حال حاضر نیازی به واکسیناسیون عمومی در برابر ویروس آبله میمون وجود ندارد.

🔹واکسن‌های موجود در بازار برای مقابله با آبله می‌تواند به میزان ۸۰ درصد فرد را در برابر ابتلا به آبله میمون مصون نگه دارد.

🔹در شرایط حاضر که این بیماری یک همه گیری جهانی محسوب نمی‌شود، واکسیناسیون عمومی برای آن توصیه نشده است.

تعداد نفرات امتیاز دهنده 0 میانگین امتیازها 0