چهارشنبه، 6 مهر 1401
آیامیدانید که؟  شماره 31
print

پوکی استخوان چیست؟

در این بیماری توده استخوانی به تدریج از بین می رود و بدون اینکه علامت خاصی ایجاد کند ممکن است با یک شکستگی در یکی از استخوانهای بدن (مهره ها،لگن ، مچ پایا دست)آشکار گردد.

پس از 30 سالگی با افزایش سن در یک فرد طبیعی با تغذیه کافی هر ساله حدود چهار دهم درصد از بافت استخوانی کاسته می شود.بدون اینکه مشکل پوکی استخوان به وجود آید ولی اگر جریان طبیعی سریعتر اتفاق افتد ، پوکی استخوان ایجاد می شود.

تعداد نفرات امتیاز دهنده 0 میانگین امتیازها 0