چهارشنبه، 6 مهر 1401
 
 
چشم انداز درمانگاه 

ما بر آن هستیم که:
به عنوان بهترین درمانگاه فرهنگیان ارائه دهنده مراقبتهای درمانی با کیفیت برتر و مناسب ترین هزینه به بیماران شناخته شویم.
رسالت ما ارائه بهترین خدمات درمانی ، مراقبتی تخصصی ، فوق تخصصی در بالاترین سطح ایمنی مطابق با استانداردهای ملی با رعایت حقوق بیمار و حفظ کرامت انسانی به قشر دلسوز و زحمت کش فرهنگی خانواده ایشان و مراجعین محترم است.

از فناوری و تجهیزات نوین پزشکی در فضایی مناسب با استانداردهای مناسب استفاده نماییم.
آگاهی و سطح دانش علمی پزشکان و کارکنان درمانگاه را ارتقاء ببخشیم.
با ایجاد نگرش صحیح به انسانها به عنوان اشرف مخلوقات عالم با تکیه بر اصول مهارتهای علمی و عملی،خدماتی منحصربه فرد به درمانگاه ارائه نماییم.
اهداف استراتژیک درمانگاه ارتقاء کیفیت ارائه خدمات درمانی و مراقبتی و بهبود مستمر فعالیتهای خدمات درمانی و مراقبتی افزایش رضایتمندی، تکریم، پاسخگویی و جلب اعتماد بیماران ارتقاء سطح دانش علمی و مهارتهای کارکنان نظارت و کنترل کیفیت مراقبتهای درمانی بر اساس استانداردهای تعیین شده مدیریت منابع مالی و انسانی و سرمایه ای و ایجاد شرایط مناسب جهت استفاده از منابع موجود بهبود مستمر فرایندها و روش های انجام کار می باشد.
تعیین اهداف قابل اندازه گیری:


- تعیین اهداف کیفیت در هر واحد به گونه ای که:متناسب با اهداف مشخص شده در خط مشی کیفیت باشد. 
- قابل اندازه گیری باشد. 
- در ارائه خدمات مطلوب موثر باشد. 
- نه خیلی نزدیک و نه خیلی دور از دسترس باشند. 
- هدف برای کلیه نقش آفرینان دارای اهمیت باشد. 
- سقف زمانی داشته باشد.


اهداف کلان 


-ارتقاء ‌مستمر کیفیت خدمات درمانی و بهداشتی

-ارتقاء سطح ایمنی بیماران و پرسنل

-ارتقاء سطح رضایتمندی مراجعین و پرسنل

-توانمند سازی کارکنان با تاکید بر دانش روز

-ارتقاء سطح کمی و کیفی تجهیزات و فضاهای فیزیکی

-استاندارد سازی

- رضایتمندی مشتریان

-رعایت استاندارد

-ارتقاء مستمر کیفیت


استراتژی های درمانگاهی

-مدیریت خطر و ارتقاء درمانگاه به عنوان درمانگاه دوستدار ایمنی بیمار

-توسعه ارائه خدمات پیشگیری ، تشخیصی ، درمانی و بستری

-مدیریت بهینه مصرف منابع در درمانگاه

-اصلا زیر ساخت ها و استانداردسازی فضای فیزیکی و تجهیزات پزشکی

-توسعه کمی و کیفی سرمایه های انسانی

-توسعه امکانات رفاهی ، برای بیماران کارکنان


اصول و ارزش های

-رعایت منشور حقوق بیمار
-
رعایت منشور حقوق کارکنان
-مسئولیت پذیری

-رعایت اخلاق حرفه ای
-خلاقیت و نوآوری

-آموزش مستمر

-نظم و انضباط

-عدالت محوری

-درستی و صداقت

-شایسته سالاری

-حفظ محیط زیست