یکشنبه، 19 اردیبهشت 1400
تحقیقات نشان می دهد که وزن بیش از حد ممکن است باعث خستگی روانی شود.
print
مطالعات نشان دادند که چاقی بر جسم افراد فشار وارد می کند، اما تحقیقات جدید نشان می دهد که اضافه وزن ممکن است خستگی روانی را نیز به همراه داشته باشد. این تحقیق که در ابتدا قرار بود در نشست سالانه ی APS در بیولوژی آزمایشگاهی (لغو شده به دلیل کرونا ویروس) ارائه شود در شماره آوریل مجله ی FASEB منتشر شد.

تحقیقات نشان می دهد که وزن بیش از حد ممکن است باعث خستگی روانی شود

مطالعات نشان دادند که چاقی بر جسم افراد فشار وارد می کند، اما تحقیقات جدید نشان می دهد که اضافه وزن ممکن است خستگی روانی را نیز به همراه داشته باشد. این تحقیق که در ابتدا قرار بود در نشست سالانه ی APS در بیولوژی آزمایشگاهی (لغو شده به دلیل کرونا ویروس) ارائه شود در شماره آوریل مجله ی FASEB منتشر شد.

چاقی می تواند خطر قند خون بالا (گلوکز) را افزایش دهد ،که در صورت عدم درمان ممکن است به دیابت نوع 2 و سایر اختلالات متابولیک بیانجامد. اختلال در ظرفیت ورزشی یا استقامت بدنی نیز ممکن است برای افرادی که دارای اضافه وزن هستند، یک مشکل دیگر باشد. با این حال، تاکنون در مورد مشکل در عملکرد شناختی، به اندازه ی محدودیت های جسمی ناشی از چاقی صحبت نشده است.

محققان دانشگاه ایلینویز جنوبی در ادواردزویل قصد داشتند با مطالعه دو گروه از موشهای صحرایی، اطلاعات بیشتری در مورد چاقی  و تاثیر آن بر توانایی های جسمی و روحی کسب کنند. محققان یک گروه از موش هارا با رژیم غذایی پر چرب و گروه دیگر را به مدت شش هفته با رژیم غذایی استاندارد تغذیه نمودند. آنها میزان وزن، قندخون و سطح کتون موش هارا  دوبار در هفته اندازه گیری کردند.کتون ها مواد شیمیایی ساخته شده توسط کبد هستند که در صورت کمبود انسولین برای تبدیل گلوکز به انرژی، تولید می شوند.

در هفته پنجم محققان یک آزمایش اوپن فیلد (open –field test ) انجام دادند که در آن سرعت و مسافت حرکت حیوانات را در یک بازه زمانی مشخص در عبور از یک مسیر هزار تو (a maze) اندازه گیری و خستگی جسمی حیوانات را تعیین کردند .آزمایش تشخیص شی جدید، که میزان فرسودگی ذهنی را که با تجزیه و تحلیل مدت زمانی که موش ها صرف بررسی اشیا جدید و آشنا میکردند در هفته پایانی آزمایش، انجام شد.

هر دو گروه موش در طول آزمایش وزن اضافه کردند، اما موش های گروه رژیم غذایی پرچرب بیشتر از گروه کنترل اضافه وزن یافتند. سطح قند خون در گروه رژیم غذایی پرچرب نیز نوسان بیشتری داشت . بین میانگین سطح گلوکز یا کتون ها بین دو گروه اختلاف معنی داری مشاهده نشد.

محققان دریافتند که موشهای گروه رژیم غذایی پرچرب در تست تشخیص اشیا جدید در مقایسه با گروه کنترل، ضعیف عمل می کنند.

پژوهشگر اصلی مطالعه گفت : اگرچه ما از این یافته غافلگیر نشدیم، اما این اولین مطالعه ای است که خستگی ذهنی را در موشهایی که به دلیل تغذیه با رژیم غذایی پر چرب ،چاق شده بودند، گزارش می دهد. پیام این مطالعه، اجتناب از رژیم پر چرب است که نه تنها فرد را چاق می کند، بلکه عواقبی برای توانایی شناختی نیز به همراه دارد.

تاریخ وقوع:چهارشنبه، 15 مرداد 1399منبع خبر:درمانگاه فرهنگیان مرکزی