چهارشنبه، 6 مهر 1401
درمانگاه فرهنگیان مرکزی اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران

خيابان امام خميني‌،جنب پايانه فياض بخش

مركز جراحي محدود و درمانگاه فرهنگيان مركزي تهران

تلفن: 66727313 - 91001655 (20 خط ویژه)
فکس : 66740490

دندانپزشکی   66717954

آزمایشگاه   66756468

رادیولوژی    66740493

پوست و لیزر   66740492

فیزیوتراپی   66740990

 مسیر یابی
 
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک  
عنوان  
تلفن همراه
مضمون