شنبه، 24 مهر 1400
به نظر می رسد مصرف طولانی مدت دارو های ضد افسردگی خطر ابتلا به دیابت نوع 2 را افزایش می دهد
print
نویسندگان اظهار داشتند که سطح HbA1c باید به طور مرتب در بیمارانی که داروی ضد افسردگی مصرف می کنند، کنترل شود تا در صورت بروز اختلال در تحمل گلوکز، دوز داروهای ضد افسردگی کاهش یا مصرف آن به طور کلی قطع گردد.

به نظر می رسد مصرف طولانی مدت دارو های ضد افسردگی خطر ابتلا به دیابت نوع 2 را افزایش می دهد

بر اساس مطالعه ای، مصرف طولانی مدت داروهای ضد افسردگی خطر ابتلا به دیابت نوع 2 را به صورت وابسته به زمان و دوز افزایش می دهد

محققان ارتباط بین خطر به بیماری دیابت نوع 2 در مدت زمان استفاده از داروهای ضد افسردگی ودوز آنها و همچنین استعفاده از داروهای ضد افسردگی و نتایج بالینی بعد از شروع دیابت را ارزیابی کردند. در این تجزیه وتحلیل 90530 شرکت کننده که براساس نمره گرایش [1]  همتا سازی شده بودند ،حضور داشتند. محققان دریافتند که 5225 بیمار(5.8 درصد) مبتلا به دیابت هستند .بین استفاده از داروهای ضد افسردگی و خطر ابتلا به دیابت به صورت وابسته به زمان و  وابسته به دوز رابطه ای وجود دارد. برای استفاده ی کوتاه مدت از داروهای ضد افسردگی با دوز کم ، نسبت خطر تعدیل شده 1.27 و برای استفاده با دوز بالا در درازمدت ، نسبت خطر تعدیل شده 3.95 بود . محققان سطح پایین تر HbA1c را در بین بیمارانی که مصرف مکمل های ضد افسردگی را قطع یا کاهش داده بودند مشاهده کردند .

نویسندگان اظهار داشتند که سطح HbA1c باید به طور مرتب در بیمارانی که داروی ضد افسردگی مصرف می کنند، کنترل شود تا در صورت بروز اختلال در تحمل گلوکز، دوز داروهای ضد افسردگی کاهش یا مصرف آن به طور کلی قطع گردد.

تاریخ وقوع:چهارشنبه، 18 تیر 1399منبع خبر:درمانگاه فرهنگیان مرکزی