سه شنبه، 27 اردیبهشت 1401
 
 

برنامه حضور پزشكان و كارشناسان مركز جراحي محدود و درمانگاه فرهنگيان مركزي- بروزرسانی اردیبهشت ماه 1401

 


كد تخصص، جهت رزرو تلفني درج گرديده است.

 

آدرس: خ امام خميني تقاطع30 تير و جنب پايانه فياض بخش تلفن66727313  (6 خط) -91001655 ( 20خط ) رزرو تلفنی24 ساعته
 
دانلود فایل (برنامه حضور پزشکان(