چهارشنبه، 6 مهر 1401

توصيـه هاي مهم به مراجعين شوراي پزشكي


                                                                       استعلاجي
 1) مراجعات بارداري :
همراه داشتن سونوگرافي (متناسب با تاريخ گواهي استعلاجي) ، آزمايشات ، گواهي مرخصي استعلاجي صادره توسط متخصص زنان و زايمان (در صورت بستري بودن يا هر گونه عمل جراحي، ارائـه تصوير شرح عمل و خلاصه پرونده) و تصوير گواهي ولادت يا تصوير شناسنامه نوزاد و مادر (در صورت وضع حمل) الزامي است.
 
2) بيماران داراي پرونده بستري:
ارائه گواهي استعلاجي از پزشك متخصص مربوطه،تصوير شرح عمل،خلاصه پرونده و پاتولوژي الزامي است .

  3) ساير بيماران :
ارائه گواهي استعلاجي پزشك متخصص رشته مربوطه با توضيح نوع بيمـــاري، ارائه آزمايشات، راديوگرافـــي، سي تي اسكن، ام.آر.آي، جواب پاتولوژي و ساير مدارك موجود، متناسب با بيماري اشاره شده به همراه گزارش ودرج تاريخ ونام بيماردر آنها ضروري مي باشد .

  4) برای بررسی پرونده در شورای پزشکی حتما بايد در ابتدای دوره استراحت پزشکی، خود بيمار و در صورت عدم توان، فرد مطلع از بيماری به شورا مراجعه نمايد و در صورت مراجعه در اواخر زمان استراحت و يا پس از آن ، صدور رای ممکن نخواهد بود لذا شورای پزشکی در قبال پذيرش يا صدور راي براي اين پرونده ها هيچ مسووليتی نخواهدداشت.
 
5) نسخ دارويي يا درخواست آزمايش، راديوگرافي، سونوگرافي و … با مهر پزشك معالج براي ارائه به شورا لازم مي باشد و در صورتي كه نسخ و درخواست هاي فوق در دفترچه بيمه نوشته شده باشد حتماً بايد برگه سوم دفترچه كه مخصوص سابقه بيمار است ممهور به مهر پزشك باشد .

  6) در عكس هاي راديولوژي و سي تي اسكن و سونوگرافي و ... حتماً بايد تاريخ و نام بيمار بصورت خوانا قيد شده باشد .
 
7) ارائه اصل گواهي پزشك و معرفي نامه كارگزيني منطقه مربوطه و كليه مدارك پزشكي به شوراي پزشكي ضروری می باشد.
 
8) دبيرخانه شورا از شنبه تا چهارشنبه ساعت 8 تا14 و پنجشنبه ساعت 8 تا12 پذيراي مراجعين مي باشد.
 
9) در صورت كامل بودن مدارك پزشكي وامكان صدور رأي ، حضور بيمار در جلسه شوراي پزشكي الزامي نمي باشد مگر در موارد خاص و با تشخيص اعضاي شورا كه حضور بيمار و معاينه ايشان توسط پزشك معتمد ضروري خواهد بود .
 
10) مراجعين استخدامي:
همراه داشتن کارت ملی و دوقطعه عكس الزامي مي باشد.

 
11) جهت اطلاع از رأي شورا، يك هفته پس از تشكيل شورا به كارگزيني منطقه مربوطه مراجعه فرماييد.

آدرس : تهران ، خيابان امام خميني ( ره) جنب پايانه فياض بخش مركز جراحي محدود و درمانگاه فرهنگيان مركزي
 تلفن : 66727313 داخلی314 
فاكس : 66740490
                                                                       

 دريافت نوبت  شوراي پزشكي                                                               سايت درمانگاه www.dfm.tehranedu.ir