چهارشنبه، 6 مهر 1401
 استخدامی
 

توصيـه هاي مهم به مراجعين شوراي پزشكي


                                                                      
                                                                     مراجعين استخدامي:

همراه داشتن کارت ملی و دوقطعه عكس الزامي مي باشد. 

 
 جهت اطلاع از رأي شورا، دو هفته پس از تشكيل شورا به كارگزيني منطقه مربوطه مراجعه فرماييد.

آدرس : تهران ، خيابان امام خميني ( ره) جنب پايانه فياض بخش مركز جراحي محدود و درمانگاه فرهنگيان مركزي
 تلفن : 66727313 داخلی314 
فاكس : 66740490
                                                                       

 دريافت نوبت شوراي پزشكي                                                               سايت درمانگاه www.dfm.tehranedu.ir