سه شنبه، 27 اردیبهشت 1401
آیامیدانید که؟  شماره 28
print

    در صورت داشتن علائم زیر ممکن است دچارحمله قلبی شدید شده باشید. و باید به بیمارستان مراجعه کنید.

درد و احساس ناراحتی در مرکز قفسه سینه .

درد و احساس ناراحتی در بازو ها، شانه چپ، آرنج، فک یا پشت سینه .

تنگی نفس استفراغ - احساس ضعف و بی حالی -   عرق سرد - رنگ پریدگی .

تعداد نفرات امتیاز دهنده 0 میانگین امتیازها 0