سه شنبه، 27 اردیبهشت 1401
آیامیدانید که؟  شماره 26
print

تغییرات کوچک شیوه زندگی مانند 30 دقیقه فعالیت بدنی در روز ، ترک سیگار و یک رژیم غذایی سالم می تواند به پیشگیری از بیماری های قلبی و سکته مغزی کمک کند.

تعداد نفرات امتیاز دهنده 0 میانگین امتیازها 0