سه شنبه، 27 اردیبهشت 1401
آیامیدانید که؟  شماره 25
print

80% مرگ های زود رس ناشی از بیماریهای قلبی عروقی به علت 4 عامل خطر مهم مصرف دخانیات- رژیم غذای نا سالم- فعالیت یدکی ناکافی مصرف الکل است .

تعداد نفرات امتیاز دهنده 0 میانگین امتیازها 0