سه شنبه، 27 اردیبهشت 1401
آیامیدانید که؟  شماره 22
print
درمقابله با آلودگی هوا مصرف روزانه یک عدد سیب عوارض ناشی از آلودگی هوا را کاهش می دهد.
تاریخ وقوع:دوشنبه، 20 بهمن 1399منبع خبر:درمانگاه فرهنگيان مركزي
تعداد نفرات امتیاز دهنده 0 میانگین امتیازها 0