دوشنبه، 29 دی 1399
آیامیدانید که؟  شماره 18
print
آیا می دانید که؛ قرص آهن را با شکم خالی و 1-2 ساعت بعد از غذا همراه با یک لیوان آب و یا آب پرتقال باید مصرف کنید.
اگر با مصرف آهن دچار ناراحتی گوارش می شوید می توانید قرص را جهت کاهش عارضه دقیقا بعد از غذا مصرف نمایید.
تاریخ وقوع:دوشنبه، 13 مرداد 1399منبع خبر:درمانگاه فرهنگیان مرکزی
تعداد نفرات امتیاز دهنده 0 میانگین امتیازها 0