دوشنبه، 29 دی 1399
آیامیدانید که؟  شماره 17
print

خانمهای باردار و شیرده ، بیماران با نارسایی حاد کلیوی و بیماریهای عصبی عضلانی مانند: میاستنی گراویس، سندرم ایتون لامبرت و اسکلروز جانبی آمیوتروفیک (ALS)  مصرف کنندگان داروهای ضد انعقاد مثل هپارین و وارفارین و کسانیکه داروهای از گروه آمینوگلیکوزید (مانند جنتامایسین و آمیکاسین) طی یک هفته قبل از بوتاکس مصرف کرده باشند، این افراد بعد از یک هفته از قطع دارو می توانند بوتاکس بزنند.

تاریخ وقوع:یکشنبه، 15 تیر 1399منبع خبر:درمانگاه فرهنگیان مرکزی
تعداد نفرات امتیاز دهنده 0 میانگین امتیازها 0