دوشنبه، 29 دی 1399
آیامیدانید که؟  شماره 15
print

آیامی دانید که

درجه حرارت بدن بوسیله هیپوتالاموس کنترل می شود و طوری عمل می کند که حرارت مرکزی در طیف 36.5- 37.5 درجه سانتیگراد حفظ شود.

درجه حرارت متوسط دهانی 4±36.8 درجه سانتیگراد ، که بعد از ظهر در حدود 37.7 درجه سانتیگراد است و بیشتر از این مقادیر تب محسوب می شود.

به افزایش درجه حرارت بدن که از محدوده طبیعی بالاتر باشد، تب گفته می شود.

گرمازدگی هم می تواند ناشی از فعالیتی مانند ورزش در محیط گرم و رطوبتی رخ دهد و یا بطور غیر فعالیتی ناشی از مصرف بعضی از دارو ها باشد.

نوزادان ، افراد سالخورده و بیماران با نارسایی کبدی و کلیوی ممکن است در غیاب تب عفونت داشته باشند.

 

تعداد نفرات امتیاز دهنده 0 میانگین امتیازها 0